zaterdag 21 juni 2014

Dag 568

Sinds mei 2013 kunnen gemeenten in België
jongeren vanaf 14 jaar een GAS-boete geven.
Deze Gemeentelijke Administratieve Sanctie wordt
 gegeven bij inbreuken op het gemeentereglement.
 Doel is de openbare overlast in te perken.
Zou dit ook op de lijst van inbreuken staan?

2 opmerkingen: